Articles

Udržitelný ústup Západu

James Lovelock, známý britský fyzik, přišel v roce 2006 s myšlenkou udržitelného ústupu. Má být alternativou k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, jehož prosazení bude možná nad naše síly: „Už je pozdě …

Pouze jedna Země

Podobně, jako američtí vysokoškoláci přišli v roce 1970 s nápadem uspořádat 22. dubna Den Země (Earth Day), pořádá Organizace spojených národů každoročně 5. června Mezinárodní den životního prostředí…

Konec Západu? Můžeme si za něj i sami

Západořímská říše oficiálně zanikla v roce 476, když byl císař Romulus Augustus sesazen Germánem Odoakerem, ale to je jen symbolické datum. Říše postupně erodovala pod náporem Vandalů, Vizigótů, Hunů…

Fiasko v Zátoce sviní

V životě přicházejí okamžiky, které rozhodují o osudech jednotlivců i národů na dlouhou dobu dopředu. V dané chvíli to nemusí být zřetelné, teprve při zpětném pohledu vnímáme události i jejich důsled…

Spustíme covidovou migraci?

Rozhlasová stanice BBC oznámila, že Velká Británie v letošním roce sníží svoji rozvojovou pomoc chudým zemím o několik miliard liber. V důsledku koronavirové pandemie tak bude údajně Sýrii snížena po…

Je tam venku někdo?

Ve čtvrtek, 18. února ve 21.43 středoevropského času, přistála na Marsu kosmická sonda Perseverance. Jedná se o robotické vozidlo, vybavené průzkumným vrtulníkem Ingenuity a spoustou užitečné elektro…

Nechte nás dýchat

Jako hlas volajícího na poušti mi přišel článek Víta Štěpánka „Nechte nás se hýbat, prosím“ (LN, 28.1.2021). Konečně někdo rozumně oponuje vší té mediální masáži ve stylu „zůstaňte doma a vděčně se d…

Co zůstalo ve stínu covidu

V minulém roce byla jednoznačně největší pozornost u nás i ve světě věnována pandemii Covid 19. Jaké další události podstatným způsobem utvářely podobu dnešního světa?

S Ruskem a jádrem na věčné časy?

Jaderný energetik František Hezoučký napsal článek (Jádro bez ideologie, LN, 3.12.2020), ve kterém celkem otevřeně lobuje za ruský Atomenergoprojekt při předpokládané výstavbě pátého bloku v jaderné …

Kilogramy a miliardy navrch

My, lidé, jsme jediní žijící zástupci rodu Homo na zemi. Se skromností sobě vlastní jsme se nazvali Homo sapiens, tedy člověk moudrý, resp. rozumný. I v současnosti se však příliš často chováme neroz…

Pandemií k tvořivé destrukci?

Pandemie koronaviru dříve či později přejde, ale zanechá za sebou těžce zadlužené a pochroumané hospodářství. U nás i všude ve světě. Státy se budou usilovně snažit obnovit staré pořádky a vrátit se …

Matka Země, sestra příroda

4. října měl svátek sv. František, patron ekologů. Přesto, že během svého života se mnohým jevil jako podivín, jeho odkaz lásky k Bohu, bližnímu i přírodě přetrval více než osm století.


Page 1 in 8 Next Last »