Articles

Kouzlo Vánoc

Vánoce jsou svátky, které slaví křesťané i nevěřící. I velmi vlažní křesťané či přímo nekřesťané se na Štědrý den obdarovávají a někteří ze zvědavosti zajdou i na půlnoční mši. Přitom se nejedná o ne…

Závod s časem

V době psaní tohoto příspěvku (8.11.) se klimatická konference COP 26 ve skotském Glasgow přehoupla do závěrečné třetiny. Začínáme tušit, jak asi dopadne, i když pozitivní i negativní překvapení nejs…

Haiti – rozklad státu v přímém přenosu

16. října bylo na předměstí haitského hlavního města Port au Prince uneseno sedmnáct členů organizace Christian Aid Ministries z amerického státu Ohio, včetně malých dětí, které cestovaly se svými ro…

Návrat do středověku

K neslavnému odchodu spojeneckých vojsk z dvacetileté mise v Afghánistánu již bylo řečeno a napsáno mnoho slov. Přesto se s jistým časovým odstupem pokusím přidat několik postřehů z hlediska člověka …

Na záchranu klimatu je pozdě

Rok 2020 byl nejteplejším za celé sledované období (od roku 1850). To nikoho informovaného nepřekvapí, téměř každý předchozí rok za posledních 20 let byl teplejším, než všechny minulé. Stejně tak kaž…

Jsou lidé bezcitné bestie?

Kamarád ze Slovenska je téměř vegetariánem. Maso si v prodejně nekoupí, v restauraci si řízek nedá ani náhodou. Ale pokud dostane maso od známého, který zvíře sám choval v důstojných podmínkách a s p…

Všechno nejlepší, pane Lovelocku

Kdybychom měli uvést to nejpodstatnější, co se na poli vědy a lidského poznání událo za posledních pět set let, nejspíše bychom nevynechali následující:

Udržitelný ústup Západu

James Lovelock, známý britský fyzik, přišel v roce 2006 s myšlenkou udržitelného ústupu. Má být alternativou k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, jehož prosazení bude možná nad naše síly: „Už je pozdě …

Pouze jedna Země

Podobně, jako američtí vysokoškoláci přišli v roce 1970 s nápadem uspořádat 22. dubna Den Země (Earth Day), pořádá Organizace spojených národů každoročně 5. června Mezinárodní den životního prostředí…

Konec Západu? Můžeme si za něj i sami

Západořímská říše oficiálně zanikla v roce 476, když byl císař Romulus Augustus sesazen Germánem Odoakerem, ale to je jen symbolické datum. Říše postupně erodovala pod náporem Vandalů, Vizigótů, Hunů…

Fiasko v Zátoce sviní

V životě přicházejí okamžiky, které rozhodují o osudech jednotlivců i národů na dlouhou dobu dopředu. V dané chvíli to nemusí být zřetelné, teprve při zpětném pohledu vnímáme události i jejich důsled…

Spustíme covidovou migraci?

Rozhlasová stanice BBC oznámila, že Velká Británie v letošním roce sníží svoji rozvojovou pomoc chudým zemím o několik miliard liber. V důsledku koronavirové pandemie tak bude údajně Sýrii snížena po…


Page 1 in 9 Next Last »