Articles

Svéráz ruského válčení

Válka na Ukrajině trvá téměř rok, lze už proto pojmenovat některá specifika okupantů. Především je typické, že Rusové kradou. Chtějí ukrást co největší část ukrajinského území. Ruští vojáci zase kradou …

Skrytá úskalí ekologické krize

V minulém roce nás trápila covidová pandemie, válka na Ukrajině a s tím spojená veškerá ztráta iluzí ohledně Ruska, a také nárůst cen energií z fosilních paliv. Vedle těchto velmi viditelných a bolestivých …

Vánoční hledání smyslu

Blíží se konec roku a my obvykle přejeme sobě i druhým Veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Moc to nechápu, veselí je spíše spojeno s příchodem Nového roku, kdy po bujaré …

Otazníky (a vykřičníky) bez odpovědí

V egyptském Šarm aš-Šajchu probíhá ve dnech 6. – 18. listopadu klimatická konference OSN (COP 27). Výsledky v době psaní tohoto textu (14. listopadu) nejsou známé, ale v obecné rovině není těžké je …

Vzpomínky na budoucnost

Druhý listopadový den si připomínáme Památku zesnulých (tzv. Dušičky). Mohlo by se zdát, že tento den je tak trochu zastíněn dnem předešlým, kdy křesťané slaví Svátek všech svatých. Ale například …

Ukrajina? Ano, ano - ne, ne

Před dvěma tisíci lety stál Kristus v Jeruzalémě před místodržitelem Pilátem. Na jeho slova „já jsem se narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě“, Pilát odvětil: „Co …

Afghánistán, nebo Ukrajina?

Na počátku 21. století byl systém zdravotní péče v Afghánistánu devastován v důsledku dvacetiletého konfliktu. Například ve zdravotnictví působily tisíce nekvalifikovaných a nedostatečně placených lidí, lékárny bez licence prodávaly falešné léky. Kojenecká …

Ruská ruleta

Carští důstojníci kdysi v Rusku hrávali svéráznou hru. Vložili jeden náboj do revolveru, protočili bubínek, přiložili si hlaveň ke spánku a stiskli spoušť. Protože bylo v revolveru pět komor ze šesti prázdných, …

Omyl Samuela Huntingtona

Když se na přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století zhroutila berlínská zeď a následně celý komunistický totalitní systém, zdálo se chvíli, že liberální demokracie na celém světě zvítězí. Americký …

Poselství Velikonočního ostrova

Před padesáti lety vyhlásila OSN 5. červen Světovým dnem životního prostředí. První ročník se pak uskutečnil v roce 1974 pod heslem „Pouze jedna Země“. Mnohem dříve, před třemi sty lety, objevil …

Půlstoletí zeleného míru

Každoročně máme na jaře dvě příležitosti, jak si připomenout důležitost přírodních zdrojů a ekosystémových služeb planety Země pro prosperitu i samotné přežití lidského společenství. 22. dubna je to Den Země …

Trochu jiný Den Země

Těsně po Velikonocích, 22. dubna, oslavíme Den Země. Jako každoročně bude mít podobu oslav a různých informačních a vzdělávacích akcí, zaměřených na propagaci a podporu ochrany přírody a životního prostředí …


Page 1 in 10 Next Last »