Pavel Nováček

Cestovatel, spisovatel a fotograf působící na Univerzitě Palackého v Olomouci

More about me

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Pocházím z Vysočiny, nyní žiji s rodinou v Samotiškách u Olomouce. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor Ochrana přírodního prostředí), poté jsem pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a Nitře. V květnu 1990 jsem se vrátil zpět na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působím dodnes. Profesně se orientuji na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil jsem studijní obor Mezinárodní rozvojová studia. Od roku 2007 jsem vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP. Od roku 1998 jsem členem Řídící rady Millennium Project (Washington, D.C.), v letech 2008 - 2018 jsem byl předsedou České asociace Římského klubu. Díky svému profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí jsem měl možnost navštívit přes sto zemí pěti kontinentů a napsat řadu odborných i populárně-naučných knih.

I organize talks and lectures

Talks

Cestovatelské besedy jsou určené pro širokou veřejnost a obvykle se konají v prostorách divadel, kin nebo městských sálů. Besedy jsou spojeny s promítáním fotografií z cest a doprovázeny živým výkladem. Obvyklá délka besedy je 2 hodiny.


Lectures

Přednášky jsou odborného charakteru, ve kterých se zabývám především globální problematikou a udržitelným rozvojem. Jsou vhodné jako doplněk výuky pro studenty základních, středních i vysokých škol. Obvyklá délka přednášky je 90 minut.


New articles

Haiti - zrcadlo budoucnosti?

Rada bezpečnosti OSN schválila po ročním byrokratickém procesu vyslání mezinárodní mise na Haiti. Je to dobře, protože míra chaosu a násilí dosáhla intenzity i v této zemi bezprecedentní. Haiti je zdaleka …


Mám sen

srpna uplyne 60 let od chvíle, kdy Martin Luther King přednesl u Lincolnova památníku ve Washingtonu projev „I Have a Dream“ (Mám sen). Volá v něm po konci rasové diskriminace ve …


Bod zlomu, ale ne obratu

Letošní letní vedra nás drtí na severní polokouli jako nikdy dříve. Teploty se šplhají do extrémních výšek v Evropě, Asii i v Severní Americe. To je doprovázeno dalšími přírodními extrémy – suchy, …


If you are interested in a talk or lecture, please send me an email

Address


17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc