Pavel Nováček

Cestovatel, spisovatel a fotograf působící na Univerzitě Palackého v Olomouci

More about me

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Pocházím z Vysočiny, nyní žiji s rodinou v Samotiškách u Olomouce. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor Ochrana přírodního prostředí), poté jsem pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a Nitře. V květnu 1990 jsem se vrátil zpět na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působím dodnes. Profesně se orientuji na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil jsem studijní obor Mezinárodní rozvojová studia. Od roku 2007 jsem vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP. Od roku 1998 jsem členem Řídící rady Millennium Project (Washington, D.C.), v letech 2008 - 2018 jsem byl předsedou České asociace Římského klubu. Díky svému profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí jsem měl možnost navštívit přes sto zemí pěti kontinentů a napsat řadu odborných i populárně-naučných knih.

I organize talks and lectures

Talks

Cestovatelské besedy jsou určené pro širokou veřejnost a obvykle se konají v prostorách divadel, kin nebo městských sálů. Besedy jsou spojeny s promítáním fotografií z cest a doprovázeny živým výkladem. Obvyklá délka besedy je 2 hodiny.


Lectures

Přednášky jsou odborného charakteru, ve kterých se zabývám především globální problematikou a udržitelným rozvojem. Jsou vhodné jako doplněk výuky pro studenty základních, středních i vysokých škol. Obvyklá délka přednášky je 90 minut.


New articles

Klima a/nebo demokracie?

Na začátku prosince loňského roku se konala v Dubaji osmadvacátá konference OSN o změně klimatu (tzv. Conference of the Parties - COP 28). V závěru roku Rusové provedli zatím nejintenzívnější bombardování ukrajinských …


Reformova, zrušit, či vystoupit?

Ministryně obrany Jana Černochová nedávno navrhla vystoupení České republiky z Organizace spojených národů jako reakci na přijetí rezoluce Valným shromážděním OSN k humanitárnímu příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás. Chápu rozhořčení …


Haiti - zrcadlo budoucnosti?

Rada bezpečnosti OSN schválila po ročním byrokratickém procesu vyslání mezinárodní mise na Haiti. Je to dobře, protože míra chaosu a násilí dosáhla intenzity i v této zemi bezprecedentní. Haiti je zdaleka …


If you are interested in a talk or lecture, please send me an email

Address


17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc