Pavel Nováček

Cestovatel, spisovatel a fotograf působící na Univerzitě Palackého v Olomouci

More about me

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Pocházím z Vysočiny, nyní žiji s rodinou v Samotiškách u Olomouce. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor Ochrana přírodního prostředí), poté jsem pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a Nitře. V květnu 1990 jsem se vrátil zpět na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působím dodnes. Profesně se orientuji na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil jsem studijní obor Mezinárodní rozvojová studia. Od roku 2007 jsem vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP. Od roku 1998 jsem členem Řídící rady Millennium Project (Washington, D.C.), v letech 2008 - 2018 jsem byl předsedou České asociace Římského klubu. Díky svému profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí jsem měl možnost navštívit přes sto zemí pěti kontinentů a napsat řadu odborných i populárně-naučných knih.

I organize talks and lectures

Talks

Cestovatelské besedy jsou určené pro širokou veřejnost a obvykle se konají v prostorách divadel, kin nebo městských sálů. Besedy jsou spojeny s promítáním fotografií z cest a doprovázeny živým výkladem. Obvyklá délka besedy je 2 hodiny.


Lectures

Přednášky jsou odborného charakteru, ve kterých se zabývám především globální problematikou a udržitelným rozvojem. Jsou vhodné jako doplněk výuky pro studenty základních, středních i vysokých škol. Obvyklá délka přednášky je 90 minut.


New articles

Mizérie v karibském ráji

Před deseti lety, 12. ledna 2010 odpoledne, postihlo karibský ostrovní stát Haiti ničivé zemětřesení. Epicentrum se nacházelo jen několik kilometrů od hlavního města Port-au-Prince, mělo sílu 7,0 Ric…


Devastující dotace

Nechystám se psát o střetu zájmů Andreje Babiše a neoprávněném čerpání dotací. Mám na srdci něco mnohem závažnějšího. Premiér reagoval odmítavě na požadavek Evropské komise dosáhnout do roku 2050 uhl…


Děti proti rodičům

Na konci září vyvrcholily Týdnem za klima dosavadní, více než roční aktivity za záchranu naší planety. Z ojedinělého protestu Grety Thunbergové před švédským parlamentem se stalo celosvětové hnutí, c…


If you are interested in a talk or lecture, please send me an email

Address


17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc