Pavel Nováček

Cestovatel, spisovatel a fotograf působící na Univerzitě Palackého v Olomouci

More about me

Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Pocházím z Vysočiny, nyní žiji s rodinou v Samotiškách u Olomouce. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor Ochrana přírodního prostředí), poté jsem pracoval pět let v Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislavě a Nitře. V květnu 1990 jsem se vrátil zpět na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působím dodnes. Profesně se orientuji na globální environmentální problémy, udržitelný rozvoj a studia možných budoucností (foresight). Založil jsem studijní obor Mezinárodní rozvojová studia. Od roku 2007 jsem vedoucím Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty UP. Od roku 1998 jsem členem Řídící rady Millennium Project (Washington, D.C.), v letech 2008 - 2018 jsem byl předsedou České asociace Římského klubu. Díky svému profesnímu zaměření na globální problémy životního prostředí jsem měl možnost navštívit přes sto zemí pěti kontinentů a napsat řadu odborných i populárně-naučných knih.

I organize talks and lectures

Talks

Cestovatelské besedy jsou určené pro širokou veřejnost a obvykle se konají v prostorách divadel, kin nebo městských sálů. Besedy jsou spojeny s promítáním fotografií z cest a doprovázeny živým výkladem. Obvyklá délka besedy je 2 hodiny.


Lectures

Přednášky jsou odborného charakteru, ve kterých se zabývám především globální problematikou a udržitelným rozvojem. Jsou vhodné jako doplněk výuky pro studenty základních, středních i vysokých škol. Obvyklá délka přednášky je 90 minut.


New articles

Svéráz ruského válčení

Válka na Ukrajině trvá téměř rok, lze už proto pojmenovat některá specifika okupantů. Především je typické, že Rusové kradou. Chtějí ukrást co největší část ukrajinského území. Ruští vojáci zase kradou …


Skrytá úskalí ekologické krize

V minulém roce nás trápila covidová pandemie, válka na Ukrajině a s tím spojená veškerá ztráta iluzí ohledně Ruska, a také nárůst cen energií z fosilních paliv. Vedle těchto velmi viditelných a bolestivých …


Vánoční hledání smyslu

Blíží se konec roku a my obvykle přejeme sobě i druhým Veselé Vánoce a šťastný Nový rok. Moc to nechápu, veselí je spíše spojeno s příchodem Nového roku, kdy po bujaré …


If you are interested in a talk or lecture, please send me an email

Address


17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc