Articles

Kilogramy a miliardy navrch

My, lidé, jsme jediní žijící zástupci rodu Homo na zemi. Se skromností sobě vlastní jsme se nazvali Homo sapiens, tedy člověk moudrý, resp. rozumný. I v současnosti se však příliš často chováme neroz…

Pandemií k tvořivé destrukci?

Pandemie koronaviru dříve či později přejde, ale zanechá za sebou těžce zadlužené a pochroumané hospodářství. U nás i všude ve světě. Státy se budou usilovně snažit obnovit staré pořádky a vrátit se …

Matka Země, sestra příroda

4. října měl svátek sv. František, patron ekologů. Přesto, že během svého života se mnohým jevil jako podivín, jeho odkaz lásky k Bohu, bližnímu i přírodě přetrval více než osm století.

Jak nakrmit hladovějící a nekrást

V září 2015 přijala OSN na svém summitu v rámci tzv. Agendy 2030 „Cíle udržitelného rozvoje“. Je jich celkem sedmnáct, ale pro stručnost zmíníme jenom první dva.

Atomový džin vypuštěný z láhve

6. srpna 1945 shodili Američané atomovou bombu o síle 15 kilotun TNT (trinitrotoluenu) na japonskou Hirošimu. V mžiku zemřelo 70 tisíc obyvatel a dalších 70 tisíc lidí bylo vážně zraněno. O tři dny p…

Spojené státy na konci s dechem?

Svět napadl na začátku letošního roku čínský virus, kterým se prozatím nakazilo více než pět miliónů lidí a škody jsou těžko vyčíslitelné. Jen víme, že následky pandemie budou obrovské.

Sladký život na dluh

„Demokracie může trvat pouze do té doby, než si voliči uvědomí, že si mohou odhlasovat velkorysé výhody na účet veřejné pokladny. Od tohoto momentu většina volí kandidáty, kteří slíbí nejvíce výhod n…

Dějiny blízké budoucnosti

22. dubna uplyne padesát let od chvíle, kdy američtí vysokoškoláci, inspirováni knihou bioložky Rachel Carsonové „Umlčené jaro“, poprvé organizovali Den Země. Ten se postupně rozšířil do mnoha států …

Destrukce, nebo kreativní destrukce?

Současná koronavirová pandemie zabila více než třicet tisíc lidí a dá se předpokládat, že celkový počet obětí dosáhne jednoho sta, možná několika set tisíc obětí. Aniž bychom chtěli snižovat závažnos…

Migrační zátěžový test

V záplavě zpráv o šíření epidemie koronaviru je vytěsňováno vnímání jiného vážného a dlouhodobějšího nebezpečí pro Evropu. Je jím nová migrační vlna, resp. migrační krize. Tu nezpůsobil virus, ale ko…

Opusťme nárokovou mentalitu

V minulých dnech opustila Velká Británie po 47 letech Evropskou unii a lídři evropské sedmadvacítky se i přes urputné vyjednávání nebyli schopni dohodnout na víceletém rozpočtu EU. Jsou to možná prvn…

Pohled hlubší než jen do křišťálové koule

Jerome C. Glenn, ředitel prognosticky orientované nevládní organizace Millennium Project, sestavuje již deset let seznam událostí v uplynulém roce, které považuje pro další vývoj lidského společenstv…